);

KONTROLLRITNINGAR

Använd informationen i ritningarna för ert SBA-arbete!

Bra ritningar kan man använda för många ändamål. Bl.a till så kallade “Kontrollritningar”. Numrering av brandredskap, förbandsstationer, ögonduschar, truckladdningsplatser, städområden etc. Kundens behov avgör vilken information som vi lägger in i ritningarna.

EXEMPEL PÅ KONTROLLRITNINGAR

Kontrollritningar (exempel)

Brandposter

Handbrandsläckare

Första Hjälpen

Utrymningsvägar

Brandceller

Låssystem

Städområden

Sprinkler

Skyltsystem etc…